16 มีนาคม 2562 ภาพถ่ายดาวเทียมชี้ ภาคเหนือฝุ่น PM 2.5 ยังวิกฤตหนัก

ที่มา: https://news.mthai.com/general-news/715466.html

สำหรับสถานการณ์ฝุ่นพิษในภาคเหนือ ขณะนี้พื้นที่อำเภอแม่สาย มีค่าฝุ่นสูงที่สุดในภาคเหนือ และประเทศไทย ทั้ง PM2.5, PM10 และ AQI อยู่ที่ 313 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เพราะเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านรองลงมา ที่จังหวัดน่าน ที่ตำบลในเวียง 177 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และที่ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อยู่ที่ 173 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนเชียงใหม่ 4 สถานี สูงสุดที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ 148 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จังหวัดลำปาง วิกฤตสีแดงทั้งจังหวัด ที่ตำบลพระบาท อำเภเมืองลำปาง 146 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, จังหวัดลำพูน 138, จังหวัดพะเยา 136, แพร่ 128 แม่ฮ่องสอน 95 และตาก 76 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจุดความร้อนที่เกิดไฟป่าของ GISTDA ในรอบ 7 วันที่ผ่านมา เราจะเห็นจุดที่เกิดการเผาขึ้นจำนวนมาก จากภาพจะเห็นว่า จุดความร้อนภายนอกประเทศนั้นมีเยอะมากกว่าภายในประเทศ นั่นสะท้อนว่าปัญหาหมอกควันเหล่านี้ ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะในประเทศไทยเพียงประเทศเดียวแต่อย่างใด หากแต่เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขร่วมกันในระดับภูมิภาค